SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/013 | 5435 Martfű, Gesztenye sor 15.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk rövid története

Történet

A Szolnoki SZC DAMJANICH JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM története

1944-2004

KEZDET (1944-1949)

 • Dr. J. A. Baťa 1941-ben alapította a Cikta Rt-t, a termelés 1942-ben indult be.
 • A CIKTA Rt. vezetősége 1944 nyarán elérkezettnek egy tanulóotthonos szakiskolát (tanonciskolát) hozott létre, mely tanügyileg a Tiszaföldvár-virághegyi  anyaiskolához tartozott. Az első igazgató Haraszti Pál lett. A felvételi után 30 fiú tanulóval 1944. szeptember 9-én beindult a CIKTA Munkaiskola, melynek hivatalos neve CIKTA Rt. Cipőgyártási Szakiskola lett. Az első tanév a háború miatt október 8-án befejeződött.
 • Az új tanévkezdés 1945 szeptemberében volt. de ebben a tanévben már lányokat is vettek fel. Az iskola teljesen ingyenes volt, és 3 évig tartott. A gyakorlati munka a gyárban folyt a kézi és a termelő műhelyben. Délután és este volt a tanítás. Szombaton levente foglalkozás volt. Biztosították a hitoktatást is. Szigorú fegyelmet, rendet, takarékoskodást követeltek a diákoktól.
 • 1947-től Bugyi Géza lett az iskola igazgatója. A növekvő diáklétszám miatt kialakult teremhiányt a gyár úgy oldotta meg, hogy az ún. II. munkásszállót is használták tanteremnek és internátusnak a diákok (egyikben a fiúk, a másikban a lányok).

ÁLLAMOSÍTÁS – KÖNNYŰÍPAR 3. SZÁMÚ IPARITANULÓ ISKOLA (1950-1956)

 • 1950-ben az iskolát is államosították, de a tanműhely maradt a gyár tulajdonában. A 3 éves képzésből azonban másfél éves tanulmányi idejű cipőgyártási iparostanuló iskola lett. Az iskola neve is megváltozott. Előbb MTH 308. számú, majd a Könnyűipar 3. számú Iparostanuló Iskolája lett. Rövid ideig vasipari képzés is volt.
 • 1953-ban Lázár Ferenc igazgatósága alatt a tanulmányi idő újból változott, kétéves lett, a diákok cipőgyártást és cipőfelsőrész-készítést tanultak. 1954-ben Darkó József lett az igazgató. Ekkor épült az akkori sportpálya (a mai iskola mögött).
 • 1955-ben új helyre költözött az iskola (kollégium, szolgálati lakás), a két – egymással szemben lévő – földszintes épületbe. Ekkor a felsőrészkészítők (lányok) 2,5; a az aljagyártók (fiúk) 3 évig tanulták a szakmát.

KÖNNYŰIPARI MINISZTÉRIUM CIPŐIPARI TANINTÉZETE (1957-1963)

 • Az 1957/58-as tanévet Gallyas János igazgató irányításával 14 osztályban 265 tanuló kezdte meg. Az iskola újból nevet változtatott (kapott) - Könnyűipari Minisztérium Cipőipari tanintézete -, a tanműhely pedig külön vált az üzemtől.
 • A Könnyűipari Minisztérium 1960-ban adott engedélyt arra, hogy az országban először cipőipari technikum induljon 36 fővel. Az osztályt egy év után Budapestre helyzeték, majd meg is szűnt ez a képzési forma.
 • Az iskola 1962-ben Bélatelepen (Fonyód) egy Balaton-parti üdülőhelyet vásárolt.

ORSZÁGOS HÍRŰ ISKOLA – KÖZÉPISKOLA (1964-1971)

 • Az 1964/65-ös tanévben az országban elsőként itt kezdődött cipőipari szakközépiskolai képzés. Az első ilyen osztályunkat 1964-ben 36 tanulóval indítottuk.
 • 1965-ben megoldódott végre a tanműhely gondja is. Gyakran rendezték Martfűn a Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntőjét. Az évente ismétlődő versenyen diákjaink rendszerint az első helyeket szerezték meg.

A CSÚCSON (1972-1986)

 • Az 1972/73-as tanévet Fehérvári Györgyné igazgatónő irányításával kezdte a két iskolatípus. Az 1973/74-es tanévet az új iskola építése és átadása határozta meg. A közvetlen felügyeletet 1973-tól a Megyei Tanács művelődési osztálya végezte.
 • Új színfoltja lett iskolánknak, hogy 1974 őszétől külföldi (algériai – „algír”) diákok kezdték meg szakmai tanulmányaikat Martfűn. 1976 nyarán végre teljesült egy másik álma az iskolánknak. A zliniekkel már korábban létrejött kollégiumi csereüdülés után megvalósult a szakmai cseregyakorlat is.
 • Az 1976/77-es tanév legnagyobb eseményét a korszerű, hatalmas méretű tornacsarnok birtokba vétele jelentette. Ezt tovább segítette az 1979-ben átadott sportudvar (kézilabda- és futópályák).
 • 1979-ben a Tisza Cipőgyár egy 21 fős autóbuszt adott az iskolának. Működött az iskolarádió és időszakonként megjelent az iskolaújság. Erre az időszakra befejeződött a bélatelepi üdülő kiépítése.
 • A szakmában elért eredményeink miatt a szakmán belül most is mi kaptuk meg az országban elsőként a technikusképzést. Az első évfolyam 1985-ben 2 osztállyal indult.

RENDSZERVÁLTÁS PROFILBŐVÍTÉSEKKEL (1987-2004)

 • 1987. szeptemberében Hegedűs Mihály pályázattal és választás után lett az iskola igazgatója. Az iskolavezetés 1988-ban a szakmunkás- és technikusképzés érdekében újra megteremtette a közben szünetelő külföldi szakmai cseregyakorlatot. A hagyományos cseh (Gottwaldov) kapcsolat mellett lehetőség nyílt az NDK-s (Weissenfels) és a szovjet (Leningrád) cipőipari iskolákkal is évente élő szakmai cseregyakorlatot megteremteni.
 • 1988-tól az iskola fenntartója a martfűi Nagyközségi Tanács, 1989-től Városi Tanács, majd 1990-től az Önkormányzat lett.
 • Ugyanebben az évben a Tisza Cipőgyár igényeinek megfelelően profilbővítésként megkezdődött a gumiipari szakmunkások képzése.
 • Az 1991/92-es tanév fő feladata a gimnáziumi oktatás előkészítése volt. Ezzel a képzéssel bővült elsősorban a martfűi fiatalok középiskolai választási lehetősége.
 • 1992-ben Rágyanszky István lett az iskola igazgatója. A jó előkészítés lapján ekkor (1992/93) indult a gimnáziumi oktatás (Gimnázium, Cipőipari szakközépiskola és 641. sz. Szakmunkásképző Intézet).
 • 1993 nyarán a legnagyobb változást a tanműhely új helyre költözése jelentette. Ez a helyváltoztatás a Tisza Cipő Rt. privatizációjának kezdetét is jelentette. 1994-ben megalakult az „Iskolaszék”.
 • Az 1994/95-ös tanévben újabb iskolatípussal próbálkoztunk. Az ún. „intenzív osztály” végzett szakmunkástanulói (36 fő) két év alatt érettségizhettek. 1994-ben alakult a Kárpát-medencei Magyarság Művelődési Kör az iskolában, a magyarság értékeinek megismerésére, felkeresésére, kapcsolatteremtésre és az oktatásban, nevelésben a tapasztalatok felhasználására. Az iskola három igazgatója (Fehérvári Györgyné, Hegedűs Mihály és Rágyanszky István) alapítványt hozott létre (A Martfűi Középiskoláért Alapítvány) a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok segítésére, elismerésére.
 • 1994-től évente megrendezzük az „Aranycipő-bálat”, melynek bevételéből (A Martfűi Középiskoláért Alapítvány) jutalmazzuk a jól tanuló, jól sportoló diákokat, pályázatok nyerteseit. 1996-ban az iskola neve Martfűi Szakképző Iskola és Gimnázium lett.
 • 2000. március 2-tól iskolánk a Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnázium nevet vette fel.
 • Közben iskolánk a számítástechnikában ECDL-vizsgaközpont lett.
 • A 2000/2001-es tanévben az ipartelep területén lévő tanműhelyünk lebontásra került és itt az iskola épületében kap helyet – először az iskola történetében – a tanműhely.
 • A cipőipar válsága újabb útkeresésre kényszeríti iskolánkat. Előbb a bőrdíszműves szakmát vettük fel képzési tevékenységünkbe (2001). A gimnáziumi oktatásban sporttagozatos osztály indításával (2001) már két gimnáziumi osztályunk van évfolyamonként.
 • 2004-től Rusvainé Schneider Piroska lett az iskola megbízott igazgatója. A 2004/2005-ös tanévre meghirdettük a gimnáziumi nyelvi előkészítő osztályt („0. évfolyam”), illetve a szakmai képzésben a kereskedelmi szakmacsoport szakmáit (kereskedelmi technikus, kereskedelmi szakmenedzser, kereskedő-boltvezető I. stb.).
 • Baťa-családról szóló filmben hangzott el az 1990-es években egy munkaértekezletükön az alábbi idézet, melyet tanműhelyünk falán (emléktábla) helyeztünk el 2001-ben:

„CSAK AKKOR ÁLLJUK A VERSENYT, HA A LEGJOBBAK VAGYUNK.”

Iskolánk bejáratánál egy Damjanich-emléktábla látható (2002), melynek szövege:

„A HARCBAN MINDIG A LEGELSŐ VOLTAM…”

„És most rád került a sor, derék Damjanich, aki Vécseynek akartad átengedni az elsőséget, mondván:

 • A harcban mindig a legelső voltam, ma az utolsó akarok lenni.

De a hóhérlegények már megragadták, hogy segítségére legyenek törött lába miatt.

 • Lassan – szólt a tábornok – nélkülem úgysem mehettek semmire.

Aztán Vécsey felé fordulva mondá:

– Isten veled, öreg bajtársam, isten óvja meg a hazát. A haza ügye szent volt, s a mi halálunk új erőt ád neki!. – aztán a nemes szív megszűnt dobogni.”

(gróf Teleki Sándor: Visszaemlékezések: Az aradi vértanúk)

Az iskolaalapítótól (család) és a névadótól (szerző) átvett idézetek teljesítésével mi is tovább öregbíthetjük elődeink áldozatos munkáját.

HEGEDŰS MIHÁLY  TANÁR ÚR ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium

5435 Martfű, Gesztenye sor 15.

Telefon: +3656450005

E-mail: damjanich@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/013

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000778


2024Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium